Informace pro rodiče

 

                INFORMACE PRO RODIČE

                 ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ø  Organizace školního roku  viz Žákovská knížka

Ø   Plán akcí a aktuality sledujte na  www. zsmspartutovice.cz

Akce školy

·       Plavání – od 27. listopadu 10 lekcí, potvrzení o zdravotní způsobilosti (vraceli jsme před prázdninami) doneste do 1. 11. 2019. Zažádáno o dotaci na MŠMT na dopravu. Minulý rok získána dotace cca 25 000,- Kč.

·       Fotografování v MŠ proběhne ve dnech podzimních prázdnin, termín upřesníme

·       Vánoce a jarmark ve škole

·       Karneval, ples – leden, pořádá SRPŠ

·       Den matek v sále OÚ

·       Škola v přírodě

·      Sběr papíru v dubnu kontejner. V minulém roce utrženo cca 4. 000,-, dětem jsme koupili hudební nástroje

·       Miniházená, dopravní hřiště, soutěže spádových škol atd.

 

V prosinci 2018 škola zažádala a získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ve výši 822 397,- Kč, kterou bude čerpat do prosince 2020. Veškeré aktivity hrazené z této dotace nejsou nárokové a o jejich realizaci, odborném a personálním zabezpečení rozduje ředitelka školy.

Seznam aktivit, které jsou hrazeny z projektu:

ü  Projektové dny ve škole

ü  Projektové dny mimo školu

ü  Vzdělávání pedagogických pracovníků

ü  Školní asistent

ü  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

ü  Klub zábavné logiky a deskových her

 

·       Školní řád

·       Výuka Náboženství, nepovinný předmět, středa 14:15 – 15:00

·       Družina –  platba 80,- Kč měsíc

·       Obědy – v případě nemoci má žák nárok odebrat dotovaný oběd pouze v první den nemoci, další dny pouze za plnou cenu 75,- Kč

·       Projekt Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF), Ovoce do škol a Mléko do škol – 1x týdně zdarma

·    Vhodné oblečení – deštník nebo pláštěnka ve škole, pevná nepromokavá obuv, náhradní ponožky, tepláky, mikina – věci v pytlíku, vše podepište

·       Omlouvání nepřítomnosti – nejpozději do 3 dnů třídní učitelce (telefonicky, písemně), doložení nepřítomnosti do omluvného listu v Žákovské knížce – vždy omlouvá zákonný zástupce. Omlouvání  z tělesné výchovy také písemně.

·       Škola se otevírá v 6:30

 

Nabídka kroužků

Paličkování pro pokročilé (4. + 5. ročník)

od října, čtvrtek 16:00 – 17:00 hod, cena 250,- Kč za pololetí

vedoucí Bc. Lucie Haitlová

 

Sporťák

Od 17. 9., v úterý 1. + 2. ročník 13:30 – 14:15, 4. + 5. ročník 14:30 – 15:15

Kroužek je pro žáky na první pololetí zdarma, škola získala dotaci od AŠSK (Asociace školních sportovních klubů ČR) a zapojila se do projektu „Sportuj ve škole“

vedoucí Mgr. Anna Turečková

 

Zábavná logika

Od listopadu do března 2020, den a čas upřesníme

Kroužek je pro žáky zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Šablony II (OPVVV)

vedoucí Mgr. Kateřina Šubová

 

*Pokud se žák do kroužku přihlásí, jeho účast je povinná, vedeme třídní knihu a absenci je potřeba písemně omluvit.

 
Platby

Družina (září-prosinec) …………………………………………………………………….……..   320,- Kč

Příspěvek na pracovní sešity, sešity, výtvarný materiál………………………………. 500,- Kč

(200,- Kč příspěvek od školy na žáka)

Vklad do třídního fondu…………………………………..…………………………….………….   500,- Kč

Celkem ………………………………………………………………………………………………….  1 320,- Kč

Platbu proveďte bezhotovostně na účet školy 86-7198850247/0100 nebo hotovostně v pokladně OU Partutovice. Prosíme o úhradu do konce září 2019.

 

 

 ZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2020 Všechna práva vyhrazena