Kontaktujte nás

Základní škola a Mateřská škola Partutovice, okres Přerov, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Kateřina Šubová

Telefon ZŠ:
581 625 023
737 288 498

Telefon MŠ:
581 625 024
736 669 186

E-mail ZŠ
skola@zsmspartutovice.cz

E-mail MŠ
skolka@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96
753 01 Hranice

IČ: 70982571
Datová schránka: v63mgez

Číslo účtu Zš a Mš Partutovice u KB:
86-7198850247/0100
Základní škola a Mateřská škola Partutovice, okres Přerov zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ: 
Základní škola a Mateřská škola Partutovice, okres Přerov, příspěvková organizace

Partutovice 96, 753 01 Hranice, IČ: 70982571, DS: v63mgez,  telefon: 581 625 023,
e-mail:skola@zsmspartutovice.cz

Pověřenec pro OÚ:
Tomáš Bíbrlík, e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00
ZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2022 Všechna práva vyhrazena