Režim dne v MŠ


Provozní doba 6:30 - 16:30


Respektujeme věkové a individuální zvláštnosti i potřeby dětí, biorytmus a náročnost prováděných činností.
Denní režim je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.
Příchod dětí do MŠ do 8:00. 

 

 6:30 –  8:30 hod.      -  činnosti s učitelkou – volné hry dle volby dětí, individuální práce s "předškoláky"

 8:30 –   8:45 hod.       - dopolední svačina

 8:45 –   9:30 hod.       - pohybové aktivity, výchovné vzdělávací činnosti

9:30 – 11:30 hod.       - pobyt venku – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě, obecním hřišti apod.

11:30 – 12:00 hod.     - oběd

12:00 – 12:30 hod.     - příprava k odpočinku

12:30 – 14:00 hod.     - odpočinek

14:00 – 16:30 hod.     - probouzení, svačina, odpolední činnosti, popř. pobyt venkuZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2022 Všechna práva vyhrazena