Vyúčtování plaveckého výcviku 2019/2020

                                              VYÚČTOVÁNÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU

2019/2020

 

Plavecký výcvik – 10 lekcí                                                                   14. 165,- Kč

Pronájem bazénu a pomůcek                                                              8. 277,- Kč

Doprava                                                                                                     19. 634,- Kč

Náklady celkem                                                                   42. 076,- Kč/1. 202,-Kč dítě

 

Dotace MŠMT na dopravu                                                                   7. 546,- Kč

Hrazeno z provozních prostředků (doprava)                               12. 088,- Kč

Příspěvek SRPŠ                                                                                      5. 692,- Kč                                                

Celkem                                                                                                      25. 326,- Kč

Příspěvek za dítě                                                                     500,- Kč (250,- Kč)

 

Poloviční platbu 250,- Kč hradí: Hercík Šimon, Gill Šimon, Krnovský Miroslav (účast méně než 5x)

                                                                                            

Částku 500,- Kč za dítě uhraďte v hotovosti v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet školy do konce měsíce června.

Číslo účtu Zš a Mš Partutovice u KB: 86-7198850247/0100

Pokud budete žádat potvrzení pro pojišťovnu, je nutné uvést, zda jste platili hotově nebo převodem z účtu a na pojišťovně doložit doklad o platbě a potvrzení ze školy.

 

Mgr. Kateřina Šubová, ředitelkaZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2020 Všechna práva vyhrazena