Zápis do ZŠ - rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Partutovice, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

 

ZS22/01           povolen odklad

ZS22/02           přijato

ZS22/03           přijato

ZS22/04           přijato

ZS22/05           přijato

ZS22/06           povolen odklad

ZS22/07           přijato

ZS22/08           přijato

ZS22/09           přijato

ZS22/10           povolen odklad

ZS22/11           přijato

ZS22/12           povolen odklad

 
V Partutovicích dne 6. 5. 2022                                                             Mgr. Kateřina Šubová

                                                                                                                                     ředitelka školyZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2022 Všechna práva vyhrazena