Organizace školního roku 2018/2019

 INFORMACE PRO RODIČE

 

Ø  Organizace školního roku  viz Žákovská knížka

 

Akce školy

·       Plavání – od listopadu 10 lekcí, potvrzení od lékaře (od listopadu 2017 platnost 2 roky)

·       Fotografování v MŠ

·       Advent – Vánoce a jarmark ve škole

·       Karneval, ples – leden, pořádá SRPŠ

·       Den matek – výlet Buchlov a KovoZOO – Staré Město + posezení v sále OÚ

·       Škola v přírodě

·       Sběr papíru, baterií - EVVO

·       Miniházená, dopravní hřiště, soutěže spádových škol atd.

 

Ø  Školní řád

Ø  Výuka Náboženství, nepovinný předmět – 1. ročník přihláška

Ø  Družina –  platba 1x za pololetí / 80,- Kč měsíc

Ø  Obědy – v případě nemoci má žák nárok odebrat dotovaný oběd pouze v první den nemoci, další dny možno pouze za plnou cenu

Ø  Ovoce do škol a Mléko do škol – 1x týdně zdarma

Ø  Vhodné oblečení – chodíme ven za každého počasí (pevná nepromokavá obuv, náhradní ponožky, tepláky, mikina – věci podepište)

Ø  Omlouvání nepřítomnosti – nejpozději do 3 dnů třídní učitelce (telefonicky, písemně), doložení nepřítomnosti do omluvného listu v Žákovské knížce – vždy omlouvá zákonný zástupce

Ø  Škola se otevírá v 6:15

Platby

Družina za 1. pololetí ………………………………………………………….…….. 320,- Kč

Příspěvek na pracovní sešity, sešity, materiál ……………………………. 500,- Kč

Vklad do třídního fondu………………………………………………….…………. 500,- Kč

Celkem ……………………………………………………………………………………. 1 320,- Kč

Platbu proveďte bezhotovostně na účet školy 86-7198850247/0100 nebo hotovostně v pokladně OU Partutovice. Prosíme o úhradu do konce září 2018.

Ø  Další průběžné informace sledujte v deníčku a Žákovské knížce


Podzimní prázdniny

(pondělí, úterý)

29. a 30. října 2018

 

Vánoční prázdniny

(sobota – středa)

22. prosince -2. ledna 2019

vyučování začne (čtvrtek) 3. ledna 2019

I. pololetí bude ukončeno

(čtvrtek)

31. ledna 2019

Pololetní prázdniny

(pátek)

1. února 2019

Jarní prázdniny

(pondělí - neděle)

18. února  -24. února 2019

Velikonoční prázdniny

(čtvrtek)

18. dubna 2019

II. pololetí bude ukončeno

(pátek)

28. června 2019

 

KONZULTAČNÍ DNY PRO RODIČE

čtvrtek 15. 11. 2018

15 – 17 hod.

čtvrtek 11. 4.  2019

15 – 17 hod.

Individuální konzultace s vyučujícími kdykoliv po předchozí domluvě

 
PEDAGOGICKÁ RADA
29. 8. 2018
22. 11. 2018
24. 1. 2019
25. 4. 2019
20. 6. 2019


 

 ZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2019 Všechna práva vyhrazena