SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Partutovice

 

Sídlo:           Partutovice 96

IČO:             637 008 08

E-mail:         srps.partutovice@gmail.com

 

Předsedkyně:         Humplíková Veronika

Místopředsedkyně: Lehnertová Jana

Pokladník:              Krnovská Veronika

Členové výboru:     Monika Humplíková, Marcela Vondráčková

 
Tento spolek, nazývaný „SRPŠ“, sdružuje rodiče a přátele školy při základní a mateřské škole v Partutovicích. Hlavním cílem spolku je materiální a finanční podpora vzdělávacích, sportovních a zajmových aktivit dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Partutovice.

 

Spolek již tradičně pořádá v zimním období školní ples a maškarní dětský karneval v sále na Fojtství a v poslední době byl obnoven také dětský den na hřišti v Hliníkách.

 

Výtěžek z pořádaných akcí, členských příspěvků a darů od sponzorů je použit pro děti na financování plaveckého kurzu na plovárně v Hranicích, kurzu bruslení v Novém Jičíně, školy v přírodě, výletů, exkurzí, divadelních představení, nákupů hraček, dárků pro děti atd.

 

Pro rodiče dítěte, které navštěvuje ZŠ nebo MŠ Partutovice, vznikne členství ve spolku doručením písemné přihlášky do rukou výboru spolku a zaplacením členského příspěvku. Mezi povinnosti člena spolku patří mimojiné se aktivně podílet na pořádání spolkových akcí (tj. ples, karneval, dětský den). Na finanční podporu aktivit pro děti ze strany SRPŠ, mají nárok pouze ty děti ze ZŠ nebo MŠ Partutovice, jejichž rodič je členem tohoto spolku.


Stanovy spolku
                                                       


Informace k přihlášce
   


Přihláška do SRPŠ
    ZŠ a MŠ Partutovice

+420 581 625 023
+420 737 288 498
skola@zsmspartutovice.cz

Partutovice 96, 75301

© 2023 Všechna práva vyhrazena